اولین رویداد ملی

اولین رویداد ملی

نیازهای فناورانه صنعت قطعه‌سازی اولین رویداد ملی یزد مسئول پیگیری‌های ویژه در حوزه قطعه‌سازی و ماشین‌سازی سند تحولی «یزد نوین» ... ادامه مطلب