0313 368 6030-32
آسیاب پروانه ای

ماشین سازی صالح اولین طراح و مخترع این نوع از آسیاب است که تا به امروز بدون نمونه خارجی از بهترین نوع ماشین های تولید پودر به شمار می رود و با به کارگیری با کیفیت ترین آلیاژها همواره در راس منتخبین توسط مشتریان بوده است.

View more